<h2>Contests</h2>
  1. 1ลงทะเบียน
  2. 2เล่นเกม ชนะและได้รับแต้มคะแนนพิเศษ SuperPoints 
  3. 3ใช้ SuperPoints ของคุณเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน

การแข่งขันทั้งหมด

  • ยังไม่สามารถแข่งขันใน ไทย การใช้งานบนเว็บไซต์ของภูมิภาคนี้ การแข่งขันอาจยังไม่มีในประเทศของคุณ หรือคุณอาจจะใช้เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับภูมิภาคอื่น นอกจากนี้คุณยังอาจเลือกประเทศผิดในโปรไฟล์ของคุณ

    เพื่อเปลี่ยนประเทศของคุณจาก ไทยกรุณาเข้าไปที่โปรไฟล์ของคุณ และคลิก "แก้ไขโปรไฟล์".

    เพื่อจะเปลี่ยนไปเว็บไซต์ภูมิภาคอื่นๆ ให้เลือกประเทศ/ภาษาที่มุมขวาด้านบนของเว็บไซต์

กิจกรรมล่าสุด

เดลี่ ไบเบิล ชาเลนจ์

Q&A ไขข้อสงสัย ของศาสตราจารย์ควอนตัม