<h2>Badges</h2>
คำอธิบาย:

เหรียญเอมเบลมมีเป็นจำนวนมากในเว็บไซต์ซุปเปอร์บุ๊คและสามารถเอามาได้ง่าย

ถามตอบ Q & A ในการควบคุมของศาสตราจารย์ควอนตัม