To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

สถิติของฉัน

กิจกรรมของ Juanpromax19

ข้อพระคัมภีร์ที่ชื่นชอบ

สุด​ท้าย​นี้​พี่‌น้อง​ทั้ง‌หลาย ขอ​จง​ใคร่‌ครวญ​ดู​สิ่ง‌เหล่า‌นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ‌ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ‌ธรรม สิ่ง​ที่​บริ‍สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า‌รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร‍เสริญ รวม‌ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง‌ใด​ที่​ยอด‌เยี่ยม สิ่ง‌ใด​ที่​น่า​ยก‌ย่อง

ฟิลิปปี 4:8

เหรียญ

31
929
 • เล่นเกม 5 เกม

  เล่นเกม 5 เกม

 • เล่นเกม 10 เกม

  เล่นเกม 10 เกม

 • SuperPoints ที่ได้รับในครั้งแรก

  SuperPoints ที่ได้รับในครั้งแรก

 • ได้รับ SuperPoints 500 แต้ม 

  ได้รับ SuperPoints 500 แต้ม 

 • ได้รับ SuperPoints 1000 แต้ม

  ได้รับ SuperPoints 1000 แต้ม

 • แกะที่หายไป: ครั้งแรกที่เล่น

  แกะที่หายไป: ครั้งแรกที่เล่น

 • ปลาใหญ่: เล่นครั้งแรก

  ปลาใหญ่: เล่นครั้งแรก

 • กิสโม่แมชท์: เล่นครั้งแรก

  กิสโม่แมชท์: เล่นครั้งแรก

 • กิสโม่แมชท์: คะแนน 500 แต้ม

  กิสโม่แมชท์: คะแนน 500 แต้ม

 • กิสโม่แมชท์: คะแนน 800 แต้ม

  กิสโม่แมชท์: คะแนน 800 แต้ม

Q&A ไขข้อสงสัย ของศาสตราจารย์ควอนตัม